Lidmaatschap

Lid worden

Klik hier om je aan te melden als lid van B.C. 't Slot.
Weet je nog niet zeker of je wel lid wilt worden? Een keer vrijblijvend mee komen badmintonnen op een van onze speelavonden kan altijd en verplicht tot niets. Graag van tevoren een berichtje of telefoontje aan de ledenadministratie of de secretaris.

 

Speelseizoen

Het seizoen begint in september en eindigt in mei. Zie voor alle speeldata en activiteiten de Seizoenskalender.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Dit is ook de periode waarover de contributie berekend wordt.
Als je in de loop van het jaar lid wordt, wordt de contributie naar rato vastgesteld.

 

Contributie

Voor het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) 2024 gelden de volgende bedragen:

Contributie senioren

247,50

 per jaar

Contributie junioren:

167,00

 per jaar

Inschrijfgeld:

15,00

 eenmalig

       

Competitiebijdrage Bondscompetitie senioren veren

100,00

 

Competitiebijdrage Bondscompetitie senioren nylon

80,00

 

Competitiebijdrage Voorjaars-/Najaarcompetitie:

50,00

 

Competitiebijdrage Juniorencompetitie:

50,00

 

 

 

 


 

 

 


 

Aanmelden als donateur kan ook, voor minimaal € 30,- per seizoen.
De recreantentraining op maandagavond is gratis voor leden.

De contributie kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL54RABO0132055368, t.n.v. B.C. 't Slot,
onder vermelding van het contributiejaar en de naam van degene voor wie betaald wordt.
 

Korting

Sinds 2008 bieden we een gezinskorting:
het derde lid van een gezin krijgt 20% korting op de contributie, het vierde en volgende lid 40%.
Het inschrijfgeld blijft in alle gevallen € 15,-.
 

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk 24 december, middels een brief of een e-mail aan de ledenadministratie.
Opzeggingen die ná 20 december binnenkomen worden niet geaccepteerd, je lidmaatschap loopt dan het volgende jaar automatisch door.
Het bestuur maakt hierop géén uitzonderingen!

 

Ledenvergadering

B.C. ’t Slot is een vereniging, aangesloten bij de Nederlandse badmintonbond, Badminton Nederland. En dat betekent dat de leden zeggenschap hebben over het reilen en zeilen van de club. Jaarlijks wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden waarop elk lid zijn of haar zegje kan doen en kan meebeslissen over zaken als speeltijden, bestuursfuncties en de contributie.

Een club kan niet bestaan zonder de inzet en de betrokkenheid van de leden, dus ook als je geen tijd of zin hebt om je voor de club in te zetten in een vrijwilligers- of bestuursfunctie, is het bijwonen van de Ledenvergaderingen het minste wat je voor je club kan doen!