Opzegging lidmaatschap

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, vóór 20 december, middels een brief of een e-mail aan de ledenadministratie.
Opzeggingen die ná 20 december binnenkomen worden niet geaccepteerd, je lidmaatschap loopt dan het volgende jaar automatisch door.
Het bestuur maakt hierop géén uitzonderingen!