Algemene Ledenvergadering 2020

De ALGEMENE LEDENVERGADERING wordt dit jaar gehouden op donderdag 24 september 2020, 19.30 uur, in Sporthal De Koppeling
(vergaderzaaltje bij de kantine)
 

De agenda is als volgt:

 1. Opening

 2. Ingekomen stukken

 3. Mededelingen

 4. Notulen ALV 18 maart 2019
  (na inloggen hier te downloaden)

 5. Verslagen voorzitter/secretaris, ledenadministratie en commissies (mondeling)

 6. Financieel jaarverslag 2019

 7. Verslag kascommissie

 8. Benoeming kascommissie 2020

 9. Contributievoorstel 2021 en bijdragen voor deelname aan competitie
  9.1 Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar:
  € 235,00 voor seniorleden
  € 165,00 voor juniorleden

  ​​9.2 Het bestuur stelt voor de bijdragen de competitiebijdragen te verhogen naar:
  € 100,00 voor de Bondscompetitie senioren 6e Divisie en hoger
  €   80,00 voor de Bondscompetitie senioren 7e Divisie en lager
  €   50,00 voor de Voor- en Najaarscompetitie
  €   50,00 voor de Jeugdcompetitie 

 10. Verkiezing bestuursleden
  10.1 Lex Jansze is eind 2019 afgetreden als voorzitter, deze functie is vacant.
  10.2 Maaike Angevaren doet een stapje terug en treedt af als bestuurslid Technische Commissie
  Zij blijft wel actief als lid van die Technische Commissie, voor het regelen van competitie- en wedstrijdzaken. Er is een vacature voor de plek in het bestuur.

  Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich aanmelden bij de secretaris, Kevin Hoppers, tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.

 11. Vaststelling begroting 2021

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

N.B. Na afloop van de vergadering kan er gewoon gespeeld worden. Niets belet je dus om aan deze ALV deel te nemen!
Ouders van jeugdleden zijn van harte welkom op deze vergadering.