Algemene Ledenvergadering 2019

De ALGEMENE LEDENVERGADERING wordt dit jaar gehouden op maandag 18 maart 2019, 19.30 uur, in Sporthal De Koppeling
(vergaderzaaltje bij de kantine)
 

De agenda is als volgt:

 1. Opening

 2. Ingekomen stukken

 3. Mededelingen

 4. Notulen ALV 19 maart 2018
  (na inloggen hier te downloaden)

 5. Verslagen voorzitter/secretaris, ledenadministratie en commissies (mondeling)

 6. Financieel jaarverslag 2018

 7. Verslag kascommissie

 8. Benoeming kascommissie 2019

 9. Contributievoorstel 2020 en bijdragen voor deelname aan competitie
  9.1 Het bestuur stelt voor geen contributieverhoging door te voeren
  9.2 Het bestuur stelt voor de bijdragen voor de competitie niet aan te passen.

 10. Verkiezing bestuursleden
  10.1 Lex Jansze zal eind 2019 aftreden als voorzitter, deze functie komt vacant.
  10.2 Jelle Olthuis treedt eind dit seizoen af als voorzitter Technische Commissie, deze functie is vacant.
  Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich aanmelden bij de secretaris, Manon Lock, tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.

 11. Vaststelling begroting 2020

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

N.B. Na afloop van de vergadering kan er gewoon gespeeld worden. Niets belet je dus om aan deze ALV deel te nemen!
Ouders van jeugdleden zijn van harte welkom op deze vergadering.